.

Rádia na web

Ukážky rádií sme nedali protože by tady hrali všichni najednou...


Evropa 2

<embed width="234" height="45" enablecontextmenu="False" name="MediaPlayer" src="http://www.play.cz/radio/evropa2-32.asx" type="application/x-mplayer2"> </embed>

Frekvence 1

<embed width="234" height="45" enablecontextmenu="False" name="MediaPlayer" src="http://www.play.cz/radio/frekvence1-32.asx" type="application/x-mplayer2"> </embed>

 
Copiright @ Disagned by WebMaster