.

Refresh stránky


<meta http-equiv="Refresh" content="25" />

<meta http-equiv="Refresh" content="0;url=http://pc-webb.7x.cz/">

Zelený text - čas, kedy sa má stránka refreshovať (v sekundách)
Modrý text - adresa, na ktorú to má načítať

 
Copiright @ Disagned by WebMaster