.

Zmena loga

<link href="URL Obrazku" rel="icon" type="image/gif" />

Adresa obrazku
podla formatu obrazku bud jpg alebo gif
rozlisenie obrazka alebo animacie je maximalne 25x25 

 
Copiright @ Disagned by WebMaster