.

rasy

 Blood Elfs

7000 let žili Vysocí elfové v nádherném Quel'Thalasu. Běheme třetí války byli napadeni Pohromou, kterou vedl rytíř smrti Arthas. Elfové se hrdině bránili pod vedením hraničářky Sylvanas Windrunner, ale byli poraženi a Arthas Sylvanas proměnil na věrnou smrtonošku. Poté použil Sluneční studnu, která poskytovala veškerou magickou energii, na oživení Kel'Thuzada, čímž stundu navždy zničil. Tak dovedl domovinu elfů na pokraj úplného zničení. Zbytek přeživších elfů, pod vedení elfského prince Kael'thasem, se rozhodlo přidal k alianci, aby jí pomohli proti Pohromě. Dali si název Krvaví elfové na počest prolité krvi svých bratrů a sester Pohromou. Ovšem setkali se s podezíravostí lidského vůdce Garithose, který jim zadával nemožné úkoly. Proto byl Keal donucen přijmout pomoc nagů. Za to byl on a jeho lid Garithosem uvržen do dalanarských kobek. Uprchnout se jim podařilo zase s pomocí nagů. Uprchli branou do Outlandu, aby našli Illidana, který jim mohl pomoct zbavit se touhy po magii. Našli ho však spoutaného elfskou dozorkyní Maiev. Osvobodili ho a vstoupili do jeho služeb. Illidan s pomocí nagů a Krvavých elfů se stal vládcem Outlandu. Od té doby krvaví elfové plánují jak se bránit proti Pohromě a jak pomstít svoji zemi.

Tato rasa je hratelná pouze s datadiskem The Burning Crusade.

Racial

 • Arcane Affinity - +10 do povolání enchanting.
 • Mana Tap – Vysaje z cíle 51 many (zvyšuje se s levelem) a dá vám mana tap effect.Můžete mít na sobě maximálně tři mana tap effecty najednou. Maximální vzdálenost ze které můžete vysávat je 30 yardů. (30 vteřin cooldown)
 • Arcane Torrent – Zabrání všem nepřátelům v okolí 8 yardů kouzlit po dobu 2 vteřin. Současně získáte 5 many (zvyšuje se s levelem) za každý uložený mana tap efekt. Roguové získávají místo many 10 energie za jeden mana tap.(2 minuty cooldown)
 • Magic Resistance - Rezistence proti všem druhům magie zvýšena o 5.
Dranei

Rasa draneiů pochází ze světa Draenoru. Na tomto světě žily i s druhou rasou a to Orky.Tyto dvě rasy žili spolu v míru do té doby dokud Kil’jaeden jeden z generálů Sargerasovi plamenné legie nezačal Orky využívat jako loutky sloužící Sargerasově plamenné legii. Draneiové byly zvědavou rasou, která svá města budovala pod vrcholy hor a útesů. Některá z těchto měst zároveň sloužila jako kosmické lodě které nakonec draneiové využili poté co je běsnící orkové téměř vyhubili. Draneiové ve své lodi(městě) Exodar odletěli do vzdáleného vesmíru a přistáli ve světě zvaném Azeroth kde se postupem času přidali k rasám tvořícím alianci.

Racial

 • Gemcutting - skill v jewelcraftingu zvýšen o 5
 • Gift of the Naaru - léčí target
 • Inspiring/Heroic Presence - zvýšena šance na zásah o 1%
 • Shadow Resistance - Shadow Resistance zvýšena o 10
Gnomové

Gnomové jsou jedna z nevynalézavějších ras, které můžeme potkat ve světě. Jejich posedlost stále vymýšlet nové stroje a zbraně byla neskutečná a je div, že se někdy sami nevyhodili do vzduchu. Po mnoho let konstruovali mocné zbraně pro Alianci na obranu proti Hordě. Prospívající v jejich podivuhodném techno městě, gnomové sdíleli po generace zdroje zalesněných vrcholků Dun Moroghu se svými trpasličími bratranci. Nic však netrvá věčně a proto povstala barbarská hrozba z útrob země a napadla Gnomeregan. Troggové - neviděni od Uldamanských vykopávek - se vyhrnuli na povrch ve spodních podlažích Gnomereganu a začali zabíjet každého gnoma ve městě. Přestože gnomské obranné síly představovali hrdinou obranu, nemohli zachránit své obdivuhodné město. Proto Hlavní řemeslník Mekkatorqua vydal rozkaz vypustit do chodeb města toxickou radiaci. Ta ovšem zabíjela jak troggy tak i gnomy. Během těchto dní zahynulo 50% gnomské populace. Hned poté požádal Mekkatorqua o azyl v Ironforge. Král Magni Bronzebeard jim s radostí vyhověl. Od té doby gnomové vymýšlí jak získat svoje milované město zpět. V Ironforge je můžeme nalézt ve čtvrti Tinker Town.

Orkové žili na světě zvaném Draenor spolu s rasou říkající si Draneiové. Orkové byla rasa vyznávající shamanskou magii. Orkové byly od nepaměti bojovnou rasou která ale své choutky zaháněla na sportovních lovech v prérii lemující svět Draenoru. Jednou však si tento svět vyhlídl jeden z generálů plamenné legie Kil’jaeden který se rozhodl z obyvatel tohoto světa udělat sloužící plamenné legie.Postupem času sledoval vývoj na této planetě a usoudil, že orkové jsou více náchylní ke zkaženosti legií. Kil’jaeden byl fascinován jedním orkským shamanem který se jmenoval Ner’zhul. Používaje mazaného shamana jako svého prostředníka, rozšířil démon touhu po bojích po všech orkských klanech. Kil’jaeden chtěl po Ner’zhulovi a jeho lidech učinit poslední krok ke změně celé rasy k obrazu svému a to aby přijali na sebe útrapy smrti. Ner’zhul si po čase uvědomil,že by se on a celá jeho rasa mohla stát otroky plamenné legie nevždy a proto se Kil’jaedenovi vzepřel. Démon byl rozzuřen ale našel si jinou loutku kterou by mohl ovládat a to učedníka Ner’zhula, Guldana.Ten postupem času se stal učedníkem temné magie kterou postupně přenášel na své lidi a snažil se vymýtit shamanskou magii.Orkové se stávali více agresivními pod vladou Guldana a jeho pomocníků.Stavěli arény,kde zdokonalovali své bojové umění smrti.Někteří orkové jako napříkla Durotar z klanu Frostwolf byl proti takovému paktu a způsobu žití ale všichni byly hluší proti takovým řečím. Orkské klany byly skoro připraveny stát se sluhy plamenné legii ale Kil’jaeden si musel být jist jejich plnou oddaností.Proto jim navrhl at vyvolají démona Mannorotha Ničitele. Guldan postupem času přiměl klanové náčelníky,že pokud budou pít mannorothovu krev tak se stanou neporazitelnými. Vsichni náčelnící včetné Groma Hellscreama a kromě Durotara se napili krve a tím zpečetili své osudy. Orkové posílení hněvem chtěli bojovat proti každému kdo se jim postavil do cesty a Guldan sjednotil všechny klany do jedné velké,krvežíznivé Hordy. Aby si orkové vyzkoušeli svou novou sílu,tak zaůtočili na jednoduché Draneie. Za několik měsíců Horda zlikvidovala skoro každého Draneie v Draenoru. Pouze hrstce přeživších se dařilo vyhýbat se bojům. A tak se Horda posílena tímto vítězstvím stala mocnou zbraní Plamenné legie.
Taureni

Taureni oproti svému vzhledu žijí poklidným životem. Snaží se porozumět přírodě a poslouchat svoji bohyni, Matku Zemi. Když jsou však napadeni, dokáží být zlými protivníky. Obývají neúrodné, trávou pokryté pláně západního Kalimdoru. Byli napadeni krvelačnými kentaury, ale díky Thrallovi a jeho orků se ubránili. Za tuto pomoct jim slíbili, že se připojí k Hordě.Vybudovali si město Thunder Bluff, kde pod vedením mocného vůdce Cairne Bloodhoofa zasvěcují život přírodě.

Racial

 • War Stomp - Aktivováním omráčí v boji protivníka.
 • Endurance - Max zdraví zvětšeno o 5%.
 • Cultivation - +15 do skillu herbalismu
 • Nature Resistance - Zvyšuje resistenci proti přírodě (natural).
 Trollové

O trollech se toho moc nevědělo. Ten kdo se dostal blízko k jejich vesnicím, byl chycen a krutě mučen. Ovšem jediná vyjímka jsou trollové z kmene Darkspear, na které narazil Thrall při plutí na Kalimdor. Tito trollové byli ohrožováni murloky, kteří je chytali a obětovávali zlé Mořské čarodějnici. Thrall se seznámil s vůdkyní Sen'jin, ta je však následně murloky obětována Mořské čarodějnici. Thrallovi se podaří uniknout se zbytkem přeživších trollů, kteří se rozhodli připojit k Hordě. Nyní jsou vedeni Vol'jinem, který sídlí spolu s orskými válečníky v Ogrimmaru.

Racial

 • Berserking - Zvětší tvojí útočnou rychlost od 10% do 30%. Při plném zdraví je bonus
 • 10% a stoupá do 30%, jestliže jsi těžce raněný. Trvá 10s.
 • Regeneration - 10% regenerační bonus zdraví
 • Beast Slaying - 5% bonus do zranění proti zvířatům(Beast)
 • Throwing Specialization - +5 bonus na luky a vrhací zbraně
Trpaslík

Historie

Rasa trpaslíků vznikla z hlíněných magických kamenů, které využívali titáni při budování ohromných jeskyní.První místa kde se tyto magické kameny vyformovali byly ve třech největších titánských městech Uldaman,Uldum a Ulduar.Skrytí v podzemí hlínění trpaslíci spali v klidu téměř 8000let.Avšak je nejasné co je probudilo. Hlinění uzavření uvnitř Uldamanu, časem vstali z jejich dobrovolného spánku. Tito hlinění zjistili, že se během spánku významně změnili. Jejich hrubá kamenná kůže se změkčila a stala se z ní obyčejná hladká kůže, i jejich moc nad skálami a zemí oslábla. Stali se smrtelnými bytostmi.
Sami sebe nazvali trpaslíky, a i poslední z Uldamanu se vydali brázdit probouzející se svět. Stále byli uklidňováni bezpečím a divy hlubokých míst a tak vyhledali obrovské království pod nejvyšší horou kontinentu. Svou zemi nazvali Khaz Modan („Hora Khaz“), na počest jejich Titánského tvůrce, Khaz’goroth. Stavějíc oltář svému Titánskému otci, vytvořili v samotném srdci hory mocnou kovárnu. A tak město rostlo kolem kovárny a je od té doby nazýváno Ironforge.Trpaslíci byli od přírodyy fascinování tvarováním a spracováním kamenů a drahokamů. Trpaslíci z Ironforge žili v klidu a míru po mnohá dlouhá staletí. Jejich společnost rostla rychle na omezení hranicemi jejich horských měst. Ač mocný Vysoký Král, Modimus Anvilmar, vládl všem trpaslíkům s moudrostí a spravedlností , vznikly zde tři silné frakce.Klan Bronzebeard byl veden zemanem Madoran Bronzebeard a držel vždy blízké vztahy k Vysokému králi a byl tradičním ochráncem města Ironforge. Klanu Wildhammer vládl Khardros Wildhammer, obýval předhoří a skladní útesy okolo úpatí hory a snažil se získat více vlivu uvnitř města. Třetí frakce se jmenovala klan Dark Iron a v jeho popředí stál kouzelník-zeman Thaurissan. Dark Iron se skrýval v nejhlubších stínech a osnoval plány proti ostatním klanům.Na čas vládl mezi všemi frakcemi tenký mír, ale ten skončil, jakmile Vysoký Král Anvilmar odešel z trůnu kvůli svému stáří. Tři klany začali válčit kvůli vládě nad celou Ironforge. Nakonec vyhrál Bronzebeard, díky své stálé armádě, a vyhostil Wildhammer i Dark Iron z hory.Khardros a jeho Wildhammerští válečníci se vydali na sever skrz brány Dun Algaz, a tam si založili své vlastní království na vzdáleném vrcholku Grim Batol. Tam prospívali a přestavěli svoje pokladnice. Thaurissan a jeho Dark Iron takto nežili. Vzteklí a ponížení jejich porážkou si slíbili, že se Ironforge pomstí. Vedouc jeho lid daleko na jih, postavil město (které pojmenoval po sobě) v Redridgeských horách. Prosperita a plynoucí léta trochu zmírnili jejich hořkost, jež Dark Iron cítili ke svým bratrancům. Po čase však Thaurissan a jeho kouzelnická žena Modgud vedli dva útoky jak proti Ironforge tak proti Grim Batol. Dark Iron dychtili, aby byl jejich celý Khaz Modan.Armády Dark Iron udeřili na pevnosti jejich bratranců a téměř převzaly jejich království. Nicméně Madoran Bronzebeard nakonec dovedl svůj klan k rozhodujícímu vítězství nad Thaurissanouvou kouzelnou armádou. Thaurissan a jeho následovníci prchali zpět do jejich města, v nevědomí, že Modgudina armáda proti Khardrosovi a jeho válečníkům nedopadla o mnoho lépe.Jak se střetli její armády a vojsko Khardrose, použila všechny své magické síly na nahnání strachu do srdcí nepřítele. Na její příkaz se pohnuly stíny a temné věci z hlubin země se plazili nahoru, ve snaze přikrást se k Wildhammerské armádě. Nakonec se Modgud podařilo prolomit brány a mohla obléhat samotnou pevnost. Válečníci Wildhammer zoufale bojovali proti nepříteli a Khardros se brodil skrz masy rozzuřených nepřátel, aby skolil královnu Modgud. Po smrti královny se Dark Iron rozhodli utéci před běsněním Wildhammer do pevnosti jejich krále. Jenže po cestě narazili pouze na armádu Ironforge, která přišla na pomoc klanu Wildhammer. Proti dvěma armádám neměli vojáci z Dark Iron šanci a byli brzo rozdrceni.Spojené armády Ironforge a Grim Batol se vydali na jih s cílem zničit Thaurissana a jeho Dark Iron jednou pro vždy. Nedošli však daleko, když Thaurissanův vztek zapříčinil kouzlo nezměrných proporcí. Chtějíc vyvolat nadpřirozeného nohsleda, který by zajistil jeho vítězství, Thaurissan vyzval k poslušnosti prastaré síly spící pod světem. K jeho úleku a nakonec i zhoubě zjistil, že stvoření jež přivolal, bylo strašnější než jeho nejhorší noční můra.
Ragnaros nesmrtelný pán ohně a všech ohnivých elementálů, byl vyhnán Titány ještě když byl mladý. Nyní ho však osvobodilo Thaurissanovo přivolání a on znovu vybuchl do bytí. Ragnarosovo strašné znovuzrození do Azerothu, zapříčinilo zničení celých Redridgeských hor a tam, kde byl kdysi jejich střed, teď bouřil ohromný vulkán. Vulkán, známý jako Blackrock Spire byl ohraničován Pálicí roklinou ze severu a Hořícími pláněmi z jihu. Ač samotný Thaurissan byl zabit silami, které on sám rozpoutal, jeho bratři byli zotročeni Ragnarosem a jeho ohnivými elementály. Oni zůstávají uvnitř Blackrock Spire až dodnes.
Vidouc hrůzné zpustošení a ohně šířící se přes jižní hory, král Madoran a král Khardros zastavili svá vojska a spěšně se obrátili zpět k jejich královstvím, neochotní čelit děsivému Ragnarosvu hněvu.Vojska klanu Bronzebeard se vrátila zpět do Ironforge, opravit jejich slavné město. Wildhammerští se také vrátili domů do Grim Batol, jenže smrt Modgud zde zanechala zlou skvrnu, která zapříčinila neobyvatelnost tohoto města. Jejich srdcí se zmocnila hořkost nad ztrátou jejich milovaného města. Poté co odmítli nabídku krále Bronzebearda, aby bydleli v Ironforge, se vydali na sever do zemí Lordaeronu. Usídlili se v bujných lesích Hinterlands a postavili město Aerie Peak, kde žili blíže k přírodě a dokonce ve spojení s mocnými gryfony.Aby si trpaslíci z Ironforge udrželi vztahy a mohli obchodovat s jejich bratranci, postavili dva velké oblouky, zvané Thandol Span, aby zbudovali most mezi Khaz Modan a Lordaeronem. Vzpružené vzájemnými obchody obě království prosperovala. Po smrti slavných králů Madorana a Khardrose jejich synové pospolu vytesali veliké sochy na počest jejich otců. Tyto dvě sochy se stali hlídkou nad průchodem do jižních zemí, které se stali vulkanickými po probuzení ohnivého Ragnarose. Ony sloužili nejen jako upozornění pro všechny, kdo by chtěli útočit na jejich země, ale také připomínali jak Dark Iron zaplatili za své zločiny. Dvě království si udržovali blízké vztahy po několik let, ale Wildhammer byli hodně poznamenáni událostmi, jež se odehráli v Grim Batol. Zvolili si bydlení nad zemí na hoře Aerie Peak, namísto budování tunelů uvnitř hory. Ideologické rozdíly mezi oběma klany trpaslíků nakonec vedli k rozdělení jejich cest.


Racial:
Stone Form - Když je aktivní, dává imunitu proti krvácení, jedu a oslabujícím efektům. Také zvýší brnění o 10%. Trvá 8s, cooldown 3min.
Gun Specialization - Trpaslíci dostávají +5 do skillu pušek.
Frost Resistance - Všichni trpaslíci dostávají +10 k odolnosti vůči chladu (frost).
Find Treasures - Po aktivaci se zobrazují poklady na minimapce do vypnutí, nemá obnovu.

  Undead

Krátce po třetí válce, kdy byla poražena Plamenná Legie, se vrátil Arthas do království
Lordaeron. Páni děsu za pomoci Sylvanas se snaží pozdržet Arthase v Lordaeronu do té doby,až bude na pokraji svých sil. Arthas však pluje do Northrendu, kam ho pozval Král lichů, aby ho osvobodil z Ledového trůnu. Sylvanas, která při odchodu krále zraní otráveným šípem, s Pány děsu oslavují úspěch. Ale Sylvanas a její smrtonošky mají už nachystané plány na odstranění Pánů děsu. Za pomoci Varimathrase - Pána děsu, Pány děsu zabije. Ovšem Sylvanas je natolik podlá, že využije Varimathrase, aby zabil i vlastního bratra Balnazzara. Prohlásí se za vůdce Opuštěných - skupiny Nemrtvých pod jejím velení. Ovládli celý Lordearon a pod bývalým hlavním městem si postaví svoje- Undercity. Odtamtud Sylvanas a její hlavní generál Varimathras, řídí útoky jak proti králi Lichů(Zahájili vývoj nového Moru, který vyhladí nemrtvé z Pohromy), tak i proti lidem, kteří se snaží získat svojí půdu zpět. Thrall je přibral do Hordy, protože viděl v Nemrtvých ukrytý potenciál, ikdyž někteří lidé s jeho rozhodnutím nesouhlasí.

Racial:
Will of the Forsaken- Po aktivování nastává imunita proti kouzlům Fear(strach),
Sleep(spánek) a Charm(okouzlení). Může být také použito pro odstranění účinku Fear a Sleep.
Trvá 5s, cooldown 2min.
Cannibalize- Po aktivaci regeneruje 7% z celkového zdraví každé 2s při konzumování
humanoidího nebo nemrtvého těla v blízkosti 5 metrů. Trví 10s, cooldown 2min.
Underwater Breathing- Pod vodu vydrží 300% déle.
Shadow Resistance- Všichni nemrtví dostávají +10 shadow resistanci

 
Copiright @ Disagned by WebMaster